Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Samliv

Ekteskap

Opprettet 20.09.11 Sist endret 16.12.16 Tema Samliv, Religion og livssyn, Emneord

statEn samlivspakt. Det er flere vilkår for å inngå ekteskap, blant annet at en er 18 år gammel og ikke er i slekt med hverandre. For å inngå ekteskap i Norge må du først få en prøvingsattest fra folkeregisteret (skattekontoret). Denne bekrefter at man fyller vilkårene for å inngå ekteskap.

Familievern

Opprettet 20.09.11 Sist endret 10.03.13 Tema Barne- og familievern, Samliv, Emneord

kommuneFamilievernet gir gratis råd og veiledning om samlivsproblem, til hele familien, til paret eller til enkeltpersoner. Man kan få hjelp til å fortsette i et parforhold, eller hjelp i forbindelse med samlivsbrudd og separasjon/skilsmisse. 

Personnavn

Opprettet 20.09.11 Sist endret 16.12.16 Tema Barn og foreldre, Samliv, Personopplysninger, Emneord

statMelding om å ta, endre eller sløyfe navn skal sendes til folkeregisteret ved likningskontoret. Alle skal ha fornavn og ett enkelt eller dobbelt etternavn. I tillegg kan en ha mellomnavn. Førstegangs navnevalg må skje innen barnet fyller seks måneder.

Samboerskap

Opprettet 20.09.11 Sist endret 10.03.13 Tema Samliv, Emneord

stat

Det er ingen generell likebehandling av samboere og ektepar i lovverket. Samboere behandles som ektefeller på enkelte områder og som enslige på andre. Medregnet samboerkontrakt.

Samlivsbrudd

Opprettet 20.09.11 Sist endret 10.03.13 Tema Samliv, Emneord

statEn søknad om separasjon sendes til Fylkesmannen. Etter ett år med separasjon, kan en søke om skilsmisse. Ektefeller som flytter fra hverandre uten å være separerte, kan søke om skilsmisse to år etter samlivsbruddet.