Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Boligfinansiering

Opprettet 20.09.11 Sist endret Tirsdag, 12 Mars 2013 Tema Bygging, Kjøp og salg, Emneord

statStartlån/tilskudd som kan gis til prioriterte grupper med behov for rimelige lån for å kunne etablere seg i egen bolig. Ordningen er spesielt tiltenkt unge førstegangsetablerere. Tiltaket gjelder for lån og stønad fra Husbanken, for eksempel søknad om bostedslån, startlån.