Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Ferdigattest

Opprettet 20.09.11 Sist endret Tirsdag, 12 Mars 2013 Tema Bygging, Emneord

kommuneFerdigattest er et dokument fra bygningsmyndighetene som bekrefter at et byggearbeid er ferdig, og at arbeidet er utført i samsvar med gjeldene vedtak og regelverk. En ferdigattest bekrefter avsluttet byggeperiode. 

Det er nødvendig å ha byggeattest før man tar et aktuelt bygg i bruk.