Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Gravemelding

Opprettet 20.09.11 Sist endret Tirsdag, 12 Mars 2013 Tema Bygging, Emneord

kommuneGravemelding er en melding om at det skal utføres graving på offentlig grunn, og all graving må gravemeldes. En leverer gravemelding til kommunen. Graving kan ikke starte før det er gitt tillatelse fra kommunen.

Aktuelle skjema i forbindelse med graving finnes på kommunens hjemmesider, eller du kan få dem ved å henvende deg til kommunen.