Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Midlertidig brukstillatelse

Opprettet 20.09.11 Sist endret Tirsdag, 12 Mars 2013 Tema Bygging, Emneord

kommuneMidlertidig brukstillatelse er en tillatelse gitt av kommunen før et nybygg/tilbygg er ferdigstilt og har mottatt Ferdigattest. Med en midlertidig brukstillatelse gis det tillatelse til at et bygg kan benyttes før Ferdigattest skrives ut.

En midlertidig brukstillatelser må angi hvilke restarbeider som må utføres innen en gitt tidsfrist. Når disse restarbeidene er utført, kan kommunen utstede en ferdigattest.

Det er oftest ansvarlig søker som rekvirerer en midlertidig brukstillatelse av kommunen.

Tillatelse til å ta en bygning helt eller delvis i bruk, gis av kommunens bygningsmyndighet

For mer informasjon om midlertidig brukstillatelse, se plan- og bygningsloven § 21-10 og byggesaksforskriften (SAK) kapittel 8.