Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Artikler merket med: Vegnavn

Adressetildeling

Opprettet 20.09.11 Sist endret 12.03.13 Tema Eiendom, Emneord

kommuneTildeling av gate- eller vegnavn med husnummer. Alle boliger, fritidsboliger, offentlige bygg og bygg benyttet til næringsvirksomhet skal ha en offisiell adresse. Eventuelle klager behandles av kommunen, og endelig klageinstans er Fylkesmannen.