Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Flytting

Bostedsattest

Opprettet 20.09.11 Sist endret 12.03.13 Tema Eiendom, Flytting, Emneord

statBostedsattest ("bostedsbevis") er en utskrift fra folkeregisteret som viser hvilken adresse du er registrert med som fast boligadresse.Bostedsattest kan bestilles fra skattekontoret.

Flyttemelding

Opprettet 20.09.11 Sist endret 12.03.13 Tema Flytting, Personopplysninger

statMelding om flytting skal sendes Folkeregisteret ved likningskontoret. Det samme gjelder for flytting til utlandet. Flytter du innenfor Norge må du melde fra til skattekontoret innen åtte dager etter at du har flyttet.