Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Tinglysing

Opprettet 20.09.11 Sist endret Tirsdag, 12 Mars 2013 Tema Kjøp og salg, Emneord

statTinglysing er en offentlig registrering av en avtale mellom to parter om rettigheter og plikter som gjelder fast eiendom eller visse typer løsøre. Tinglyste dokumenter som gjelder fast eiendom blir registrerte i grunnboka.