Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Kommunal planstrategi

Opprettet 19.02.13 Sist endret Torsdag, 07 Mars 2013 Tema Kommunal planlegging, Samfunnsplanlegging, Emneord

kommuneKommunestyret skal utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Dette gjelder for hvert valgte kommunestyret, og planen må vedtas senest ett år etter konstituering. 

Planstrategien bør omfatte strategisk viktige valg for kommunen.