Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Privatøkonomi

Forbruksutgifter

Opprettet 20.09.11 Sist endret 12.03.13 Tema Privatøkonomi, Emneord

statStatens Institutt for Forbruksforskning (SIFO) har utarbeidet gjennomsnittstall for forbruksutgifter. Disse er til god hjelp når du skal sette opp et budsjett. De fleste vet ikke helt vet som brukes på mat, klær osv.

Gjeldsrådgivning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 12.03.13 Tema Privatøkonomi, Økonomiske ytelser, Emneord

kommuneHar du gjeld og får vanskeligheter med å betale den, eller har problemer med å disponere pengene slik at de strekker til, er det viktig å søke hjelp i tide. Hensikten med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.