Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Gjeldsrådgivning

Opprettet 20.09.11 Sist endret Tirsdag, 12 Mars 2013 Tema Privatøkonomi, Økonomiske ytelser, Emneord

kommuneHar du gjeld og får vanskeligheter med å betale den, eller har problemer med å disponere pengene slik at de strekker til, er det viktig å søke hjelp i tide. Hensikten med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.

Alle kommuner skal ha et tilfredsstillende tilbud om råd og veiledning til personer med økonomiske problemer.

Rådgivningen vil variere avhengig av hvilke behov du har. Det kan for eksempel være hjelp til å disponere pengene, slik at du ikke får betalingsvanskeligheter, som igjen kan føre til sosiale problemer.


LOKAL INFORMASJON

Behov for økonomisk rådgiving?

• Har du gjeld og fått vanskeligheter med å betale den?
• Har du problemer med å disponere pengene slik at de strekker til?

Da er det viktig å søke hjelp i tide. Hensikten med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.

Du kan få økonomisk rådgivning hos NAV Kvinesdal dersom du opplever en situasjon preget av mangel på økonomiske ressurser i forhold til å dekke nødvendige behov.

Er dette noe for deg eller har du spørsmål ta kontakt på mail eller telefon 38530997.