Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Artikler merket med: Prisindeks

Forbruksutgifter

Opprettet 20.09.11 Sist endret 12.03.13 Tema Privatøkonomi, Emneord

statStatens Institutt for Forbruksforskning (SIFO) har utarbeidet gjennomsnittstall for forbruksutgifter. Disse er til god hjelp når du skal sette opp et budsjett. De fleste vet ikke helt vet som brukes på mat, klær osv.