Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Folkehelse

Allergi

Opprettet 20.09.11 Sist endret 10.03.13 Tema Folkehelse, Emneord

generell info

Allergi er når kroppen reagerer på noe. Det kan være noe den ikke har reagert på tidligere og som andre mennesker tåler uten problemer. Pollen fra plantenes frøspredning er et eksempel. Immunforsvaret  oppfatter det som i utgangspunktet ikke skulle være truende for menneskekroppen, som en potensiell inntrenger.

Bioteknologi

Opprettet 20.09.11 Sist endret 10.03.13 Tema Folkehelse, Emneord

statBioteknologi er all teknologi som benytter mikroorganismer, plante-, dyre- og humane celler. Bioteknologiloven skal sikre at medisinsk bruk av bioteknologi utnyttes til beste for mennesker i et samfunn der det er plass til alle. 

Fysisk aktivitet

Opprettet 20.09.11 Sist endret 10.03.13 Tema Folkehelse

generell infoUlike former for kroppslig utfoldelse, som for eksempel idrett, mosjon, friluftsliv, lek, trening, trim og kroppsøvning.

Kommunen tilrettelegger for fysisk aktivitet blant annet gjennom investering og drift av bygg og anlegg. 

Strålevern

Opprettet 20.09.11 Sist endret 10.03.13 Tema Folkehelse, Forurensning og stråling, Emneord

kommuneForebygging av skadelige påvirkning av stråling på mennesker og miljø. Dette gjelder stråling fra radioaktivt stoff, røntgenstråling, partikkelstråling, optisk stråling, radiofrekvent stråling, elektriske og magnetiske felt eller annen stråling med tilsvarende biologisk effekt, og ultralyd.

Støy

Opprettet 20.09.11 Sist endret 16.12.16 Tema Folkehelse, Forurensning og stråling, Emneord

kommuneBlir regnet som forurensing og er et av de miljøproblemene som rammer flest mennesker i Norge. De fire viktigste støykildene er veitrafikk, fly, jernbane og industri.

Vaksine

Opprettet 20.09.11 Sist endret 10.03.13 Tema Folkehelse, Utenlandsreiser, Emneord

kommuneVaksinasjon omhandler både mennesker og dyr. Kommunehelsetjenesten skal tilby vaksinasjon, og den skal informere om dette.