Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Sykehjem

Opprettet 20.09.11 Sist endret Søndag, 10 Mars 2013 Tema Helsetjenester, Botilbud, Emneord

kommuneSykehjem er en institusjon for pasienter som ikke greier seg i eget hjem med hjemmesykepleie eller annet hjelp. Et sykehjem er heldøgnsåpent og heldøgnsbemannet. Sykehjem kan være offentlig eller privat drevet. 

Sykehjemstjenesten innbefatter langtidsopphold, korttidsopphold og avlastningsopphold.For mer informasjon om sykehjemstilbudet, ta kontakt med kommunen. 

Enkelte kommuner har også sykehjemstilbud utenfor egen kommune og/eller utenfor Norge.