Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Pasientrettigheter

Individuell plan

Opprettet 20.09.11 Sist endret 12.03.13 Tema Pasientrettigheter, Omsorgstjenester, Emneord

kommuneEn individuell plan er en rettighet, et verktøy og en arbeidsmetode, og det innebærer samarbeid og samhandling mellom de ulike tilbyderne av helsetjenester, omsorgstjenester og sosialtjenester. 

Pasient- og brukerombud

Opprettet 20.09.11 Sist endret 12.03.13 Tema Pasientrettigheter, Omsorgstjenester, Emneord

fylkePasient- og brukerombudet arbeider for å ivareta pasientens behov, interesser og rettssikkerhet overfor helsetjenesten og sosialtjenesten. Ombudet arbeider også for å bedre kvaliteten i tjenestene.

Pasientskadeerstatning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 12.03.13 Tema Erstatningsordninger, Pasientrettigheter, Emneord

statHvis man er blitt påført skade som følge av behandling, kan man ha krav på erstatning. Pasient- og brukerombudet kan gi nærmere informasjon. Dette er en tjeneste som ligger under statlig myndighet. 

Syketransport

Opprettet 20.09.11 Sist endret 12.03.13 Tema Pasientrettigheter, Transporttjenester, Emneord

statUlike former for transport til medisinsk behandling. Pasienter og eventuelle ledsagere, har rett til å få dekket nødvendige reiseutgifter i forbindelse med helsehjelp.