Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Svangerskap og fødsel

Abort

Opprettet 20.09.11 Sist endret 16.12.16 Tema Svangerskap og fødsel, Emneord

statNår et svangerskap avsluttes så tidlig at fosteret ikke er levedyktig kalles det en abort. Det skilles mellom spontane og provoserte aborter. Ved spontane aborter inntrer svangerskapsavbruddet av seg selv. Ved provoserte aborter avbrytes svangerskapet ved kunstige midler.

Prevensjon

Opprettet 20.09.11 Sist endret 12.03.13 Tema Svangerskap og fødsel, Emneord

kommuneMiddel eller metode for å hindre uønsket graviditet. Helsestasjonen i kommunen gir  deg nødvendig informasjon og veiledning.

Svangerskapsomsorg

Opprettet 20.09.11 Sist endret 12.03.13 Tema Svangerskap og fødsel, Emneord

kommuneSvangerskapskontroll på helsestasjonen er et tilbud til gravide for å bidra til god helse under svangerskapet. Kommunen skal tilby helseundersøkelser, veiledning, opplysningsarbeid og samlivs- og foreldreveiledning.

Ufrivillig barnløshet

Opprettet 20.09.11 Sist endret 12.03.13 Tema Svangerskap og fødsel, Emneord

statInfertilitet hos en eller begge partane i et parforhold, eller kombinasjon av dårlige vilkår for å få barn hos begge to. Utredningen for å finne årsaken(e) begynner vanligvis hos fastlegen. Etter innledende samtaler med kartlegging av problemet og en grunnleggende undersøkelse blir paret oftest henvist til en videre vurdering ved en klinikk for barnløshet.