Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Dødsfall

Arv og gaver

Opprettet 20.09.11 Sist endret 16.12.16 Tema Dødsfall, Skatt og ligning, Barn og foreldre, Emneord

fylkeArv- eller gavemelding skal sendes til kemnerkontoret i det fylket der arvelateren (den en arver fra) eller giveren bor.

Dødsattest

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.08.12 Tema Dødsfall, Emneord

introduksjonEn dødsattest skrives ut av lege eller sykehus. Kopier av dødsattesten vil man senere kunne få hos tingretten eller lensmannen. Dødsattesten er bl.a. nødvendig når man skal ha utbetalt livsforsikringer.

Dødsmelding

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.08.12 Tema Dødsfall, Emneord

introduksjonVed alle dødsfall skal det skrives ut en medisinsk dødsmelding. Dette er en legerklæring om dødsfall. 

Gravferd

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.08.12 Tema Dødsfall, Religion og livssyn, Emneord

introduksjonSeremoni i forbindelse med en persons død.

Gravsted

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.08.12 Tema Dødsfall, Emneord

introduksjonGravlegging eller urnenedsetting skal skje på offentlig kirkegård eller på gravplass etablert av et registrert trossamfunn. 

Skifte

Opprettet 20.09.11 Sist endret 02.03.13 Tema Dødsfall, Emneord

introduksjonFordeling av formue og eiendom mellom arvinger etter et dødsfall eller mellom ektefeller ved skilsmisse. Privat eller offentlig skifte.