Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Religion og livssyn

Dåp

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.08.12 Tema Religion og livssyn, Emneord

introduksjonSeremoni for innmelding i et trossamfunn.

 

Ekteskap

Opprettet 20.09.11 Sist endret 16.12.16 Tema Samliv, Religion og livssyn, Emneord

statEn samlivspakt. Det er flere vilkår for å inngå ekteskap, blant annet at en er 18 år gammel og ikke er i slekt med hverandre. For å inngå ekteskap i Norge må du først få en prøvingsattest fra folkeregisteret (skattekontoret). Denne bekrefter at man fyller vilkårene for å inngå ekteskap.

Gravferd

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.08.12 Tema Dødsfall, Religion og livssyn, Emneord

introduksjonSeremoni i forbindelse med en persons død.

Konfirmasjon

Opprettet 20.09.11 Sist endret 26.06.12 Tema Religion og livssyn, Emneord

introduksjonKirkelig eller borgerlig seremoni. Et ritual som markerer overgangen fra barn til voksen. 

Statskirke

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.08.12 Tema Religion og livssyn, Emneord

introduksjonDen norske kirke er et evangelsk luthersk kirkesamfunn. 

Den norske kirke er sidestilt med andre tros- og livssynssamfunn i landet, og Norge har således ingen statskirke. 

Tros- og livssynssamfunn

Opprettet 20.09.11 Sist endret 28.06.12 Tema Religion og livssyn, Emneord

introduksjonTilskudd til tros- og livssynssamfunn skal sikre økonomisk lik behandling mellom Den norske kirke og tros- og livssynssamfunnene utenfor Den norske kirke, ved at disse får en tilsvarende bevilgning pr. medlem som statskirken.