Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Emneord

Denne kategorien innholder alle emneordene som benyttes i LOS-strukturen. Emneordene går også igjen i de kategoriene og tjenestene hvor disse er benyttet.

Abort

Opprettet 20.09.11 Sist endret 16.12.16 Tema Svangerskap og fødsel, Emneord

statNår et svangerskap avsluttes så tidlig at fosteret ikke er levedyktig kalles det en abort. Det skilles mellom spontane og provoserte aborter. Ved spontane aborter inntrer svangerskapsavbruddet av seg selv. Ved provoserte aborter avbrytes svangerskapet ved kunstige midler.

Adopsjon

Opprettet 20.09.11 Sist endret 10.03.13 Tema Barn og foreldre, Emneord

statAdopsjon er et skifte av et barns juridiske foreldreskap. Foreldreansvaret flyttes fra barnets biologiske foreldre til adoptivforeldrene. Formålet med adopsjon er i første rekke å gi et godt og varig hjem til et barn som de biologiske foreldrene ikke kan ta hånd om.

Adressetildeling

Opprettet 20.09.11 Sist endret 12.03.13 Tema Eiendom, Emneord

kommuneTildeling av gate- eller vegnavn med husnummer. Alle boliger, fritidsboliger, offentlige bygg og bygg benyttet til næringsvirksomhet skal ha en offisiell adresse. Eventuelle klager behandles av kommunen, og endelig klageinstans er Fylkesmannen. 

Akvakultur

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Fiske, fangst og akvakultur, Emneord

introduksjonOppdrett av fisk eller skaldyr for salg.

 

Alderspensjon

Opprettet 20.09.11 Sist endret 15.03.13 Tema Pensjon, Emneord

statPensjonsutbetaling fra folketrygden etter fylte 67 år. I offentlig sektor er det også særaldersgrenser. Medregnet avtalefestet pensjon, pensjonsberegning m.m.

Alkoholsalg

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Handel og service, Emneord

introduksjonSalg av alkoholholdig drikke. Det er krav om skjenkeløyve for å servere alkoholholdig drikke. Skjenketider avgjøres av kommunen. Med alkoholsalg følger det krav om skjenkebevilling, avgrenset skjenketid, krav om bordservering, krav om ordensvakter, m.m.

Allemannsrett

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Naturforvaltning, Emneord

introduksjonBlant de viktigste forutsetningene for utøvelse av friluftsliv. Allemannsretten gjelder i utmark. Alllemannsretten er en oppholds- og ferdselsrett. Den gir også rett til å høste f.eks. bær, sopp og blomster.

Andre regler gjelder for Finnmark, se Finnmarksloven under Aktuelle lover og forskrifter. 

Allergi

Opprettet 20.09.11 Sist endret 10.03.13 Tema Folkehelse, Emneord

generell info

Allergi er når kroppen reagerer på noe. Det kan være noe den ikke har reagert på tidligere og som andre mennesker tåler uten problemer. Pollen fra plantenes frøspredning er et eksempel. Immunforsvaret  oppfatter det som i utgangspunktet ikke skulle være truende for menneskekroppen, som en potensiell inntrenger.

Alternativ behandling

Opprettet 20.09.11 Sist endret 10.03.13 Tema Helsetjenester, Emneord

statAlternativ behandling har til hensikt å lindre eller behandle sykdom eller skade. Men behandlingen er normalt sett ikke en del av den helsehjelp som gis av helsepersonell innenfor den ordinære offentlige eller private helsetjeneste.

Ambulerende vaktmester

Opprettet 20.09.11 Sist endret 16.12.16 Tema Omsorgstjenester, Emneord

kommuneKommunalt tilbud om hjelp til praktiske gjøremål, enkle reparasjoner og vedlikeholdsarbeid. 

[12 3 4 5  >>