Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Friluftsliv

Badeplass

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Friluftsliv, Emneord

introduksjonOffentlige eller private badeanlegg og/eller badestrender.

Bålbrenning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Friluftsliv, Naturforvaltning, Emneord

introduksjonUtendørs brenning eller brenning av avfall i småovner. Kommunen fastsetter lokale regler.

Friområde

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Friluftsliv, Naturforvaltning, Emneord

introduksjonEt område som er regulert til park, turvei, leirplass, lekeanlegg, idrett og sport. 

 

Fritidsutstyr

Opprettet 20.09.11 Sist endret 16.12.16 Tema Friluftsliv, Fritid, Idrett, Emneord

introduksjonUtstyr brukt i fritidsaktiviteter, t.d. ski, fiskeutstyr og liknende.