Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Fritid

Eldresenter

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Fritid, Emneord

Et eldresenter er et treffested for personer som mottar pensjon eller trygd. introduksjon

Fritidstilbud

Opprettet 20.09.11 Sist endret 26.06.12 Tema Fritid, Emneord

introduksjonTilbud om forskjellige aktiviteter for unge i fritida.

Fritidsutstyr

Opprettet 20.09.11 Sist endret 16.12.16 Tema Friluftsliv, Fritid, Idrett, Emneord

introduksjonUtstyr brukt i fritidsaktiviteter, t.d. ski, fiskeutstyr og liknende.

Frivillighetssentral

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Fritid, Emneord

introduksjonEn frivillighetssentral er en lokal møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Sentralen utvikles av menneskene som er tilknyttet sentralen. Frivillighetssentraler finnes over hele Norge.

Kjæledyr og sportsdyr

Opprettet 20.09.11 Sist endret 26.06.12 Tema Fritid, Emneord

introduksjonDyr som mennesker holder for glede og trivsel, ikke for å produsere mat eller utnytte arbeidskraften fra.

Lag og foreninger

Opprettet 20.09.11 Sist endret 26.06.12 Tema Fritid, Emneord

introduksjonInstitusjoner/Organisasjoner med formål av ideel, politisk eller annen art. 

 

Lekeplass

Opprettet 20.09.11 Sist endret 10.03.13 Tema Barn og foreldre, Fritid, Emneord

kommuneEt avgrenset område utendørs som er lagt til rette for at barn kan leke.

Musikk- og kulturskole

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Fritid, Kultur, Emneord

introduksjonMusikk- og kulturfaglig tilbud til barn og ungdom. Tilbudet organiseres av kommunen. 

 

Tilrettelagt fritid

Opprettet 20.09.11 Sist endret 15.03.13 Tema Avlastning og støtte, Fritid, Emneord

kommuneLegge til rette for at personer med spesielle behov eller sosiale problemer kan ha de samme mulighetene som andre hva gjelder fritid og kulturliv.