Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Kultur

Arkiv

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Kultur, Emneord

introduksjonOffentlige organ og etater plikter å ha arkiv. Disse skal være innrettet slik at dokumentene er trygge som informasjonskilder for samtid og ettertid.

Arkiv omfatter også digitale arkiv. 

Bibliotektjenester

Opprettet 20.09.11 Sist endret 16.03.13 Tema Grunnskoleopplæring, Bibliotek, Høyere utdanning, Videregående opplæring, Kultur, Emneord

kommuneBibliotek betyr "boksamling". Bibliotektjenester er alle former for bibliotek.

 

Dans

Opprettet 20.09.11 Sist endret 26.06.12 Tema Kultur, Emneord

introduksjonAktivitetar eller kulturtilbud innen dans, ballett o.l.

Festival

Opprettet 20.09.11 Sist endret 26.06.12 Tema Kultur, Emneord

introduksjonStørre arrangement omkring ett hovedemne, t.d. kulturelt eller idrettslig.

 

Film og kino

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Kultur, Emneord

introduksjonFilm- og kinofremvising. Billetter, stønad og drift av filmklubb med mer.  

Medietilsynet er statens tilsyns- og forvaltningsorgan. Medietilsynet iverksetter lover og vedtak fra Stortinget, Regjeringen og Kulturdepartementet. Medietilsynet skal bidra til å oppfylle samfunnsmålene om ytringsfrihet, rettsikkerhet og et levende demokrati.

Kulturbygg

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Kultur, Emneord

introduksjonLokale og regionale møteplasser og formidlingsarenaer for kultur, som f.eks. nasjonale kulturbygg, samfunnshus, kulturbåter og lignende.

Kulturminnevern

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Kultur, Emneord

introduksjonArbeid med å ta vare på kulturminner fra nær og fjern fortid.

 

Lokalhistorie

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Kultur, Emneord

introduksjonTil dette hører lokalhistoriske arkiv. Slektsforsking er eget emneord.

 

Museum

Opprettet 20.09.11 Sist endret 26.06.12 Tema Kultur, Emneord

introduksjonInstitusjon eller bygning med samling av gjenstander av kulturhistorisk, historisk, naturvitenkaplig, teknisk eller kunstnerisk interesse. Er systematisk ordna og åpen for publikum.

Musikk

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Kultur, Emneord

introduksjonAktiviteter eller kulturtilbud innen musikk slik som sangkor, skolekorps, opera, orkester og lignende.

[12  >>