Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Tilskuddsordninger

Idrettsmidler

Opprettet 20.09.11 Sist endret 26.06.12 Tema Tilskuddsordninger, Emneord

introduksjonOffentlige støtte til idrettsformål. Idrettsmidlene skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet.

Kulturmidler

Opprettet 20.09.11 Sist endret 04.11.15 Tema Tilskuddsordninger, Emneord

introduksjonOffentlig tilskudd til kulturarbeid. Det finnes ulike tilskuddsordninger, organisert av kommunen, fylkeskommunen og departementet. 

Ta kontakt med din kommune for å få kunnskap om tilgjengelige midler i din kommune. 

Nærmiljøtilskudd

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Tilskuddsordninger

introduksjonTilskudd til tiltak og ulike anlegg i nærmiljøet, som f.eks. fritidsklubb, ungdomskafé, bydelsanlegg, skoleområder og grønne areal i sentrumsområdene.

Ungdomsmidler

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Tilskuddsordninger, Emneord

introduksjonKommunale midler som skal stimulere lag, foreninger og organisasjoner til å drive ungdomsrettede aktiviteter.