Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Fiske, fangst og akvakultur

Akvakultur

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Fiske, fangst og akvakultur, Emneord

introduksjonOppdrett av fisk eller skaldyr for salg.

 

Fiskeriforvaltning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Fiske, fangst og akvakultur, Emneord

introduksjonRegulering og kontroll med fiske og fangst i salt- og ferskvann. Fritidsfiske er eget emneord.

Jakt og fangst

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Fiske, fangst og akvakultur, Naturforvaltning, Emneord

introduksjonAlle former for høsting av vilt med skytevåpen eller fangstredskap. Motorferdsel i utmark, viltforvaltning, fritidsfiske, fiskeriforvaltning og fiskerinæring er egne emneord.

Viltforvaltning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Fiske, fangst og akvakultur, Naturforvaltning, Emneord

introduksjonArbeidet med å bevare, øke, høste eller begrense viltbestander. I de fleste tilfellene blir arbeidet utøvet av kommunen eller fylkeskommunen gjennom viltnemnder eller ved delegert vedtak. I noen tilfeller ligger myndigheten hos Direktoratet for naturforvaltning.