Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Handel og service

Alkoholsalg

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Handel og service, Emneord

introduksjonSalg av alkoholholdig drikke. Det er krav om skjenkeløyve for å servere alkoholholdig drikke. Skjenketider avgjøres av kommunen. Med alkoholsalg følger det krav om skjenkebevilling, avgrenset skjenketid, krav om bordservering, krav om ordensvakter, m.m.

Film- og videokonsesjon

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Handel og service, Emneord

introduksjonFramvisning og omsetning av film eller videogram i næring må ikke skje uten løyve fra kommunestyret eller den kommunestyret har gitt fullmakt. Dette gjelder ikke omsetning av film eller videogram for videreomsetning.

Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Handel og service, Emneord

introduksjonDet stilles særlige krav til utøving av slik virksomhet, bla. til hygiene. Lokaler og utstyr i tatoverings- og hulltagingsvirksomhet skal godkjennes av kommunen.

Fyrverkeri

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Handel og service, Emneord

introduksjonFyrverkeri regnes som laveksplosiver. Man må søke om løyve til å oppbevare og selge fyrverkeri.

Import

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Handel og service, Emneord

introduksjonInnførsel av varer til Norge. Må meldast til Tollvesenet. Det er restriksjoner på en rekke varer. I tillegg kommer toll og avgifter ved innførsel. Toll, merverdiavgift og motorvognavgifter er egne emneord.

Merverdiavgift

Opprettet 20.09.11 Sist endret 02.03.13 Tema Offentlige avgifter, Handel og service, Emneord

statAvgift som skal betales på omsetning av varer og tjenester i alle ledd.

 

Offentlige innkjøp

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Handel og service, Emneord

introduksjonInnkjøp av varer og tjenester der statlige, fylkeskommunale eller kommunale styresmakter og offentlige organ er oppdragsgiver/innkjøper. Det er rekke egne regler for offentlige innkjøp. 

Produktsikkerhet

Opprettet 20.09.11 Sist endret 16.12.16 Tema Handel og service, Varer og tjenester, Emneord

statDette innebærer at et forbrukerprodukt med utgangspunkt i normal bruk, ikke medfører en uakseptabel risiko for helseskade. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Statens forurensningstilsyn forvalter produktkontrolloven.

Servering

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Handel og service, Emneord

introduksjonRegelverk og krav til virksomheter som driver servering. 

 

Toll

Opprettet 20.09.11 Sist endret 02.03.13 Tema Offentlige avgifter, Handel og service, Emneord

statSkatt på vareflommen over en grense. En skiller mellom innførselstoll (skatt på importerte varer) og utførselstoll (skatt på eksporterte varer) og transittoll (skatt på gjennomførsel av utenlandske varer).

[12  >>