Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Næringsutvikling

Bedriftsetablering

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Næringsutvikling, Emneord

introduksjonÅ starte en bedrift/virksomhet.

 

Bransjekrav

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Næringsutvikling, Emneord

introduksjonRegelverk for virksomheter. Medregnet hvilke krav som blir stilt til bransjar innenfor ulike områder.

Designbeskyttelse

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Næringsutvikling, Emneord

introduksjonDesign refererer til utseende og formen til et produkt eller del av et produkt. En designregistrering dokumenterer retten til et bestemt design i et bestemt tidsrom, og en kan lettere hindre andre i å utnytte samme designen. Patentvern hører til emneordet patent.

Etablering av barnehage

Opprettet 20.09.11 Sist endret 16.12.16 Tema Barnehage, Næringsutvikling, Emneord

kommuneEtablering av familiebarnehage og ordinær barnehage. Det er kommunen som godkjenner barnehager. Barnepark er eget emneord.

 

Foretaksregistrering

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Næringsutvikling, Emneord

introduksjonRegistrering i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene. Registering skjer på blanketten "samordna registermelding". Registrering er avgiftsebelagt. 

 

Konkurs

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Næringsutvikling, Emneord

introduksjonRettslig fremgangsmåte der en betalingsudyktig mister råderetten over boet sitt. Boet blir solgt og utbyttet fordelt mellom fordringshaverne. Statlig lønnsgarantiordning sikrer utbetaling av lønn til arbeidstagere som blir rammet.

Miljøsertifisering

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Næringsutvikling, Emneord

introduksjonEkstern verifisering av en virksomhets miljøsystemer. Skal sikre at virksomheten arbeider med å redusere egen påvirkning på det ytre miljøet. 

Næringsareal

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Næringsutvikling, Emneord

introduksjonAreal avsatt til næringsvirksomhet i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan.

Næringsfond

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Næringsutvikling, Emneord

introduksjonStatlige, fylkeskommunale, regionale og kommunale fond som skal stimulere til næringsutvikling.

Oppgaveplikt

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Næringsutvikling, Emneord

introduksjonHer brukt om pålegg om innrapportering av opplysningar fra næringsdrivende til statlige styresmakter. En oppgaveplikt vil ofte være i form av et skjema som den næringsdrivende må fylle ut. 

[12  >>