Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Næringsutvikling

Patent

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Næringsutvikling, Emneord

introduksjonEt patent gir enerett til å utnytte en oppfinnelse kommersielt for et avgrensa tidsrom. I denne perioden kan ikke andre produsere, importere eller selge en oppfinnelse som er patentert. For å få patent må en oppfinnelse oppfylle visse krav.

Standardisering

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Næringsutvikling, Emneord

introduksjonOmtale av viktige sider av varer, tjenester og/eller arbeidsprosessae (inkludert prøvingsmetoder). Blir utarbeidet etter initiativ fra interessegrupper som ønsker felles spilleregler i markedet. Frivillig å bruke, unntat når myndigheitene krever at de skal brukes, eller når det i avtaler er bestemt at de skal brukes.

Varemerke

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Næringsutvikling, Emneord

introduksjonSærlig kjennetegn for leverandør eller produsent av varer og tjenester. Næringsdrivende kan ved registrering oppnå enerett til bruken av figur, ord eller slagord.

<<  1 [2