Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Designbeskyttelse

Opprettet 20.09.11 Sist endret Tirsdag, 21 August 2012 Tema Næringsutvikling, Emneord

introduksjonDesign refererer til utseende og formen til et produkt eller del av et produkt. En designregistrering dokumenterer retten til et bestemt design i et bestemt tidsrom, og en kan lettere hindre andre i å utnytte samme designen. Patentvern hører til emneordet patent.

nettressurserNettressurser