Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Reiselivsnæring

Persontrafikk

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Yrkestransport, Reiselivsnæring, Emneord

introduksjonAnsvaret for lokal kollektivtransport er delt mellom stat, fylkeskommune og kommune. Staten har det overordnede ansvaret for den samlede transportpolitikken, og skal utvikle og fastsette rammevilkårene for kollektivtransporten.

Turisme

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Reiselivsnæring, Emneord

introduksjonOvernatting- og aktivitetstilbud innen reiseliv og turisme.

 

Turistkontor

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Reiselivsnæring, Emneord

introduksjonInformasjonskontor rettet mot turister. Tilbyr oversikt over overnatting, turistattraksjoner, aktiviteter, serveringssteder og arrangement.