Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Avfallshåndtering

Farlig avfall

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Avfallshåndtering, Emneord

introduksjonAvfall som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Skal ikke leveres og behandles sammen med annet husholdsavfall eller næringsavfall, men i egne mottaksordninger.

Kompostering

Opprettet 20.09.11 Sist endret 26.06.12 Tema Avfallshåndtering, Emneord

introduksjonOmgjøring av organisk avfall til jord. Biologisk prosess der planterester og annet organisk materiale blir brutt ned.

Renovasjon

Opprettet 20.09.11 Sist endret 12.03.13 Tema Avfallshåndtering, Eiendom, Tekniske tjenester, Emneord

kommuneKommunen har ansvar for innsamling av husholdningsavfall. Avfall fra private husholdninger regnes som husholdningsavfall. Farlig avfall skal leveres på egne mottak. Det eksisterer egne returordninger for bestemte typer avfall.