Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Renovasjon

Opprettet 20.09.11 Sist endret Tirsdag, 12 Mars 2013 Tema Avfallshåndtering, Eiendom, Tekniske tjenester, Emneord

kommuneKommunen har ansvar for innsamling av husholdningsavfall. Avfall fra private husholdninger regnes som husholdningsavfall. Farlig avfall skal leveres på egne mottak. Det eksisterer egne returordninger for bestemte typer avfall.