Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Energi

Energibruk

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Energi, Emneord

introduksjonUlike former for energikilder og energibruk, energisparing og energiøkonomisering. Energimerking og fornybar energi er egne emneord.

Energimerking

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Energi, Emneord

introduksjonEnergimerking skal gi forbrukerne kjennskap til energibruken til et produkt slik at en kan velge energieffektive produkter. 

Fornybar energi

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Energi, Emneord

introduksjonEnergi fra fornybare energikilder. Energisparing og kraftpris er egne emneord.