Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Forurensning og stråling

Forurenset grunn

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Forurensning og stråling, Emneord

introduksjonForurensning av grunn og jord. Forurensning fra deponi.

 

Luftkvalitet

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Forurensning og stråling, Emneord

introduksjonKvaliteten av uteluften karakterisert ved mengden av partikler og gasser i luften.

 

Miljøvennlig transport

Opprettet 20.09.11 Sist endret 16.12.16 Tema Forurensning og stråling, Vei og veitrafikk, Kollektivtransport, Emneord

introduksjonTransportformer som legger vekt på å redusere energibruk og miljøbelastning.

 

Strålevern

Opprettet 20.09.11 Sist endret 10.03.13 Tema Folkehelse, Forurensning og stråling, Emneord

kommuneForebygging av skadelige påvirkning av stråling på mennesker og miljø. Dette gjelder stråling fra radioaktivt stoff, røntgenstråling, partikkelstråling, optisk stråling, radiofrekvent stråling, elektriske og magnetiske felt eller annen stråling med tilsvarende biologisk effekt, og ultralyd.

Støy

Opprettet 20.09.11 Sist endret 16.12.16 Tema Folkehelse, Forurensning og stråling, Emneord

kommuneBlir regnet som forurensing og er et av de miljøproblemene som rammer flest mennesker i Norge. De fire viktigste støykildene er veitrafikk, fly, jernbane og industri.

Utslippstillatelse

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Forurensning og stråling, Emneord

introduksjonTillatelse til utslipp av stoff, væske, gass eller annet som kan være forurensende. Industribedrifter som driver virksomhet som kan medføre fare for forurensning, skal ha utslippstillatelse i medhold av forurensningsloven (lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall). 

Vannforurensning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Forurensning og stråling, Emneord

introduksjonSkadelige påvirkning på vassdrag og havvann pga. utslipp fra industri, kloakk, landbruk med mer.