Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Motorferdsel i utmark

Opprettet 20.09.11 Sist endret Tirsdag, 21 August 2012 Tema Kjøretøy, Naturforvaltning, Emneord

introduksjonMed motorferdsel menes bruk av kjøretøy som er motordrevet. Med utmark menes udyrket mark. Motorferdsel i utmark er generelt ikke lov. For nærmere bestemmelser, ta kontakt med kommunen. 

Utmark innbefatter strender, svaberg, vatn, myr, hei, skog og fjell. I lov om motorferdsel i utmark blir også setervoll, hustomt, engslått, kulturbeite og skogplantefelt som ligger i utmark, regnet som utmark.

nettressurserNettressurser

Aktuelle lover og forskrifter: