Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Viltforvaltning

Opprettet 20.09.11 Sist endret Tirsdag, 21 August 2012 Tema Fiske, fangst og akvakultur, Naturforvaltning, Emneord

introduksjonArbeidet med å bevare, øke, høste eller begrense viltbestander. I de fleste tilfellene blir arbeidet utøvet av kommunen eller fylkeskommunen gjennom viltnemnder eller ved delegert vedtak. I noen tilfeller ligger myndigheten hos Direktoratet for naturforvaltning.

 

nettressurserNettressurser

Aktuelle lover og forskrifter: