Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Transporttjenester

Parkering

Opprettet 20.09.11 Sist endret 16.12.16 Tema Transporttjenester, Vei og veitrafikk, Emneord

kommuneDet skal være ett felles regelverk for all parkeringsvirksomhet. Regelverket skal sørge for lik skilting og like reaksjoner ved brudd på føresegnene. Det er også en obligatorisk godkjenningsordning som gjelder både for kommunar, private parkeringsselskap og andre.

Syketransport

Opprettet 20.09.11 Sist endret 12.03.13 Tema Pasientrettigheter, Transporttjenester, Emneord

statUlike former for transport til medisinsk behandling. Pasienter og eventuelle ledsagere, har rett til å få dekket nødvendige reiseutgifter i forbindelse med helsehjelp.

Tilrettelagt transport

Opprettet 20.09.11 Sist endret 15.03.13 Tema Transporttjenester, Vei og veitrafikk, Emneord

fylkeEn tjeneste til funksjonshemmede som har behov for dør-til-dør-transport. Tjenesten skal gi personer mulighet til å delta i aktiviteter i nærmiljøet. 

Dette er en ordning som bare benyttes ved lokale fritidsreiser, og omhandler ikke reiser som dekkes av folketrygden. For mer informasjon om ordning, ta kontakt med kommunen. 

Tilrettelagt transport er ikke en lovpålagt oppgave.