Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Emneord

Denne kategorien innholder alle emneordene som benyttes i LOS-strukturen. Emneordene går også igjen i de kategoriene og tjenestene hvor disse er benyttet.

Arbeidstillatelse

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.03.13 Tema Arbeidssøking og rekruttering, Innvandring og innreise, Emneord

statAlle utlendinger, med unntak av danske, svenske, finske og islandske statsborgere, må i utgangspunktet ha arbeidstillatelse for å ta arbeid eller drive ervervsvirksomhet i Norge. For EØS-borgere og deres familiemedlemmer er det gitt en utvidet og enklere adgang til å ta opphold og arbeid i Norge som følge av EØS-avtalen.

Arbeidstvist

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.03.13 Tema Arbeidsliv, Emneord

statArbeidstvist er en tvist mellom en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening og en fagforening om lønns- og andre arbeidsvilkår. Arbeidstvist kan gjelde uenighet om gyldigheten, eksistensen eller forståelsen av en tariffavtale, da betegnes den rettstvist; eller den kan gjelde krav om opprettelse av tariffavtale eller endringer i innholdet av en tariffavtale som løper ut, da betegnes den interessetvist.

Arkiv

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Kultur, Emneord

introduksjonOffentlige organ og etater plikter å ha arkiv. Disse skal være innrettet slik at dokumentene er trygge som informasjonskilder for samtid og ettertid.

Arkiv omfatter også digitale arkiv. 

Arv og gaver

Opprettet 20.09.11 Sist endret 16.12.16 Tema Skatt og ligning, Dødsfall, Barn og foreldre, Emneord

fylkeArv- eller gavemelding skal sendes til kemnerkontoret i det fylket der arvelateren (den en arver fra) eller giveren bor.

Avlastningsbolig

Opprettet 20.09.11 Sist endret 14.03.13 Tema Avlastning og støtte, Emneord

kommuneBosted med tilpasninger og hjelpe- og vernetiltak for personer som trenger dette på grunn av alder, funksjonshemming eller av andre årsaker. 

Avlastningshjem

Opprettet 20.09.11 Sist endret 14.03.13 Tema Avlastning og støtte, Emneord

kommuneDet er to hovedformer for avlastningshjem, med hver sine lovverk:

- Familier som har store utfordringer i forhold til funksjonshemminger hos barn kan få et avlastningshjem.

Avløpshåndtering

Opprettet 20.09.11 Sist endret 12.03.13 Tema Tekniske tjenester, Emneord

kommuneMottak, transport, rensing og utslipp av avløpsvann.

Avløsertilskudd

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Landbruk, Emneord

introduksjonTilskudd til gårdbrukere slik at de kan ta ferie og får ordnet fritid eller leie inn avløser ved sykdom. 

Badeplass

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Friluftsliv, Emneord

introduksjonOffentlige eller private badeanlegg og/eller badestrender.

Bålbrenning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Friluftsliv, Naturforvaltning, Emneord

introduksjonUtendørs brenning eller brenning av avfall i småovner. Kommunen fastsetter lokale regler.

<<  1 2 [34 5 6 7  >>