Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Emneord

Denne kategorien innholder alle emneordene som benyttes i LOS-strukturen. Emneordene går også igjen i de kategoriene og tjenestene hvor disse er benyttet.

Velferdspermisjon

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.03.13 Tema Permisjonsordninger, Emneord

statFri fra arbeid når det er viktige grunner for det.

 

Ventelønn

Opprettet 20.09.11 Sist endret 15.03.13 Tema Økonomiske ytelser, Emneord

statVentelønn kan innvilges til ansatte som blir uforskyldt oppsagte i statlige virksomheter.

Ventestønad

Opprettet 20.09.11 Sist endret 15.03.13 Tema Økonomiske ytelser, Emneord

statVentestønad er en stønad til livsopphold og skal erstatte tapt inntekt når en har avslutta en lang dagpengeperiode.

Ordningen gjelder ikke for nye tilfeller fra og med 1. januar 2008.

Vergemål

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.08.12 Tema Innbyggerrettigheter, Emneord

introduksjonPlikter, tilsyn og myndighet som en verge har til å handle på vegne av en person som er mindreårig eller umyndiggjort.

Verneplikt

Opprettet 20.09.11 Sist endret 23.03.13 Tema Beredskap og sikkerhet, Emneord

statVerneplikt er en plikt mannlige statsborgere i landet har til å delta i forsvaret av Norge.

Videregående skole

Opprettet 20.09.11 Sist endret 16.03.13 Tema Videregående opplæring, Emneord

fylkeVideregående skole omfatter kompetansegivende opplæring mellom grunnskolen og høyere utdannelse. Opplæringen er frivillig, men all ungdom mellom 16 og 19 år har lovfestet rett til tre års videregående opplæring. Fylkeskommunen har lovfestet plikt til å følge opp ungdom mellom 16 og 19 år som ikke er under opplæring eller i arbeid.

Viltforvaltning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Fiske, fangst og akvakultur, Naturforvaltning, Emneord

introduksjonArbeidet med å bevare, øke, høste eller begrense viltbestander. I de fleste tilfellene blir arbeidet utøvet av kommunen eller fylkeskommunen gjennom viltnemnder eller ved delegert vedtak. I noen tilfeller ligger myndigheten hos Direktoratet for naturforvaltning.

Visuell kunst

Opprettet 20.09.11 Sist endret 26.06.12 Tema Kultur, Emneord

introduksjonAktiviteter eller kulturtilbud innen bilde, foto, skulptur, kunsthandverk o.l.

 

Visum

Opprettet 20.09.11 Sist endret 01.03.13 Tema Innvandring og innreise, Utenlandsreiser, Emneord

statUtenlandske statsborgere som ønsker å reise til Norge må som hovedregel ha visum. Formålet med besøket avgjør hvilke visum den besøkende har behov for. 

Nordmenn som skal til utlandet må også sjekke med det aktuelle landets regler for visum. 

Voldsoffererstatning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 02.03.13 Tema Erstatningsordninger, Emneord

statStatlig erstatning som blir ytet til skadelidende etter visse voldshandlinger, blant annet etter overfall, mishandling og voldtekt.

 

<<  30 31 32 33 34 [3536  >>