Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Emneord

Denne kategorien innholder alle emneordene som benyttes i LOS-strukturen. Emneordene går også igjen i de kategoriene og tjenestene hvor disse er benyttet.

Vrakpant

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Kjøretøy, Emneord

Bintroduksjonetaling bileierne får ved innlevering av brukte motorkøretøy.

 

Værvarsel

Opprettet 20.09.11 Sist endret 26.06.12 Tema Vær og klima, Emneord

introduksjon

 

 

Yrkesautorisasjon

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.03.13 Tema Arbeidssøking og rekruttering, Emneord

statRett til å praktisere et yrke.

Yrkesrettet attføring

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.03.13 Tema Arbeidsliv, Emneord

statØkonomisk støtte til personer som på grunn av sykdom, skade eller lyte har fått nedsatt evne til å utføre inntektsgivende arbeid. Målet er å skaffe arbeid eller å holde fram i eksisterende arbeid.

Yrkesskade

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.03.13 Tema Arbeidsliv, Emneord

statPersonskade, sykdom eller dødsfall som følge av arbeidsulykke. En sykdom kan også bli godkjent som yrkessykdom dersom den er en følge av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet og er en av de sykdommene som er nevnt i forskrift om yrkessykdommer.

<<  31 32 33 34 35 [36