Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Emneord

Denne kategorien innholder alle emneordene som benyttes i LOS-strukturen. Emneordene går også igjen i de kategoriene og tjenestene hvor disse er benyttet.

Barnebidrag

Opprettet 20.09.11 Sist endret 10.03.13 Tema Barn og foreldre, Emneord

statBarnebidrag er et bidrag til den som har hovedomsorgen for et barn når foreldrene ikke bor sammen. Bidraget tar utgangspunkt i hva det koster å ha et barn, inntekten til begge foreldrene og den tiden som foreldrene har samvær med barnet. 

Barnehageplass

Opprettet 20.09.11 Sist endret 29.03.13 Tema Barnehage, Emneord

kommuneBarnehage er et pedagogisk tilbud til barn under skolealder. Alle barn som fyller ett år innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har rett til plass. Barn som er født fra og med september har rett til barnehageplass fra august det påfølgende året.

Barnepark

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.03.13 Tema Barnehage, Emneord

kommuneEn barnepark er en virksomhet med en eller flere ansatte. Det er ingen krav til pedagogisk kompetanse hos personalet i en barnepark. Det er begrenset åpningstid i barneparker. 

Barnepensjon

Opprettet 20.09.11 Sist endret 15.03.13 Tema Pensjon, Emneord

statEn ytelse til barn som har mistet en eller begge foreldrene. Pensjonen skal sikre barnet inntekt til livsopphold.

Barnetrygd

Opprettet 20.09.11 Sist endret 10.03.13 Tema Barn og foreldre, Økonomiske ytelser, Emneord

statBarnetrygd blir som hovedregel gitt automatisk for alle barn under 18 år som fødes i Norge. Barnetrygden utbetales til mor, med mindre foreldrene gir beskjed om at far skal ha barnetrygden utbetalt til seg. Foreldre som har inngått skriftlig avtale om delt bosted for barnet kan velge å dele barnetrygden.

Barnevern

Opprettet 20.09.11 Sist endret 10.03.13 Tema Barne- og familievern, Emneord

kommuneOmsorg for barn og oppdragelse av barn er i første rekke foreldrenes ansvar.
Foreldre kan likevel ha behov for hjelp. Det kan for eksempel være behov for hjelp på grunn av en vanskelig livssituasjon. Her kan barnevernet komme inn for å bistå barn og familier slik at barn og unge sikres omsorg, trygghet, gode levekår og utviklingsmuligheter.
 
Barnevern er en kommunal oppgave. 

Bebyggelsesplan

Opprettet 20.09.11 Sist endret 12.03.13 Tema Kommunal planlegging, Emneord

kommuneEn detaljplan som fastlegger arealbruk og utforming av bygg og anlegg innenfor et nærmere avgrenset område. Gjelder også for uteareal. 

Bebyggelsesplan som begrep er utgått, og Plan og bygningsloven tar for seg detaljregulering. Denne brukes for å følge opp kommuneplanens arealdel. 

Bebyggelsesplaner som er vedtatt kan fortsatt være gjeldene, og disse vil være gjeldene til planene er opphevet, endret eller erstattet.   

For fremtiden vil du finne erstatninger under reguleringsplan.Bedriftsetablering

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Næringsutvikling, Emneord

introduksjonÅ starte en bedrift/virksomhet.

 

Behandlingsreise

Opprettet 20.09.11 Sist endret 10.03.13 Tema Helsetjenester, Emneord

statBegrepet dekker i dag et tilbud til barn, ungdom og voksne som har inflammatoriske (betennelsesaktige) revmatiske sykdommer, psoriasis, voksne med senskader etter poliomyelitt, samt barn og ungdom med kronisk lungesykdom og/eller atopisk eksem.

Besøkshjem

Opprettet 20.09.11 Sist endret 10.03.13 Tema Barne- og familievern, Emneord

kommuneBesøkshjem er helt vanlige hjem hvor barn og ungdom kan komme på besøk. Hvor ofte en mottar besøk avtales, men det er ofte snakk om helgebesøk og enkelte feriedager.

<<  1 2 3 [45 6 7 8  >>