Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Emneord

Denne kategorien innholder alle emneordene som benyttes i LOS-strukturen. Emneordene går også igjen i de kategoriene og tjenestene hvor disse er benyttet.

Bibliotektjenester

Opprettet 20.09.11 Sist endret 16.03.13 Tema Grunnskoleopplæring, Bibliotek, Høyere utdanning, Videregående opplæring, Kultur, Emneord

kommuneBibliotek betyr "boksamling". Bibliotektjenester er alle former for bibliotek.

 

Bingo

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Lotteri og pengespill, Emneord

introduksjonMedregnet søknad om tilllatelse til å spille bingo. Lotteri, spilleavhengighet og spilleautomat er egne emneord.

Bioteknologi

Opprettet 20.09.11 Sist endret 10.03.13 Tema Folkehelse, Emneord

statBioteknologi er all teknologi som benytter mikroorganismer, plante-, dyre- og humane celler. Bioteknologiloven skal sikre at medisinsk bruk av bioteknologi utnyttes til beste for mennesker i et samfunn der det er plass til alle. 

Bofellesskap

Opprettet 20.09.11 Sist endret 15.03.13 Tema Botilbud, Emneord

kommuneBofellesskap er et kommunalt botilbud til utviklingshemmede.

Boligfinansiering

Opprettet 20.09.11 Sist endret 12.03.13 Tema Bygging, Kjøp og salg, Emneord

statStartlån/tilskudd som kan gis til prioriterte grupper med behov for rimelige lån for å kunne etablere seg i egen bolig. Ordningen er spesielt tiltenkt unge førstegangsetablerere. Tiltaket gjelder for lån og stønad fra Husbanken, for eksempel søknad om bostedslån, startlån.

Bolignummer

Opprettet 20.09.11 Sist endret 12.03.13 Tema Eiendom, Emneord

kommuneEt unikt bostednummer som består av en bokstav og fire tall. Bostednummeret skal brukes i flyttemeldinger til folkeregisteret og i byggemeldinger.

Bompenger

Opprettet 20.09.11 Sist endret 02.03.13 Tema Offentlige avgifter, Vei og veitrafikk, Emneord

statAvgift for å finansiere vei-, bro- og tunnelprosjekt. Til dette hører Autopass, det norske systemet for elektronisk betaling av bompenger, og Autopass samlet betaling (ASB).

Bostedsattest

Opprettet 20.09.11 Sist endret 12.03.13 Tema Eiendom, Flytting, Emneord

statBostedsattest ("bostedsbevis") er en utskrift fra folkeregisteret som viser hvilken adresse du er registrert med som fast boligadresse.Bostedsattest kan bestilles fra skattekontoret.

Bostøtte

Opprettet 20.09.11 Sist endret 12.12.16 Tema Økonomiske ytelser, Emneord

statBostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Sjekk om du kan få bostøtte
På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

Søk bostøtte
Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Meld fra om endringer 
Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

Klage på vedtak om bostøtte
Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket.

Mer informasjon
Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken.no 
Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning.

Sist endret 12.12.2016 16:47:46

Bot

Opprettet 20.09.11 Sist endret 02.03.13 Tema Lovbrudd og straff, Emneord

statPengeytelse som blir pålagt i forbindelse med rettsbrudd. Til dette hører fartsbot. Parkeringsbot hører til emneordet parkering. Klage på parkeringsbot hører til emneordet forbrukerklage.

<<  1 2 3 4 [56 7 8 9  >>