Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Abort

Opprettet 20.09.11 Sist endret Fredag, 16 Desember 2016 Tema Svangerskap og fødsel, Emneord

statNår et svangerskap avsluttes så tidlig at fosteret ikke er levedyktig kalles det en abort. Det skilles mellom spontane og provoserte aborter. Ved spontane aborter inntrer svangerskapsavbruddet av seg selv. Ved provoserte aborter avbrytes svangerskapet ved kunstige midler.


I Norge har kvinner rett til å bestemme selv om de vil ta abort. Dette gjelder til og med 12. svangerskapsuke. Svangerskapsukene regnes fra første dag i siste menstruasjon, altså opp til 2 uker før man blir gravid. Etter 12. svangerskapsuke kan det også være mulig å få utført abort, men da må man søke om dette. Søknaden skal vurderes av en nemnd som består av to leger. Beslutningen skal tas i samråd med kvinnen.