Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Ambulerende vaktmester

Opprettet 20.09.11 Sist endret Fredag, 16 Desember 2016 Tema Omsorgstjenester, Emneord

kommuneKommunalt tilbud om hjelp til praktiske gjøremål, enkle reparasjoner og vedlikeholdsarbeid. 

--------------------------------- LOKAL INFORMASJON ----------------------------------------

Kvinesdal kommune har ikke vaktmester som kan bistå privatpersoner.

ASVO Kvinesdal AS tilbyr imidlertid betalt vaktmestertjenester. Serviceavdelingen tilbyr tjenester for at arbeidsleder samt noen brukere fra ASVO Kvinesdal AS som møter opp med servicebil og fullt utstyr.

For dette betaler du en timepris på kr. 400. Timeprisen kan vurderes ved noen oppdrag som er mindre krevende.

Kontakt ASVO Kvinesdal AS, tlf. 38 35 16 11

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------