Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Dom

Opprettet 20.09.11 Sist endret Lørdag, 02 Mars 2013 Tema Rettsvesen, Emneord

statEn rettsavgjørelse som avslutter saken. I en sivil sak blir kravet som er satt frem avgjort. I en straffesak blir det avgjort om tiltalte er skyldig i en straffbar handling og hvilken straff han i tilfelle skal ha.

nettressurserNettressurser