Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Namsmyndighet

Opprettet 20.09.11 Sist endret Lørdag, 02 Mars 2013 Tema Rettsvesen, Emneord

statTingrett og namsmann (namsfut, ("namsfogd")) vedtar og foretar tvangsfullføringen. I en del større kommuner er det egen namsmann. I landet elles er det lensmannen eller det lokale politiet som fungerer som namsmann. Gjeldsordning hører til emneordet gjeldsrådgivning.