Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Notarius Publicus

Opprettet 20.09.11 Sist endret Lørdag, 02 Mars 2013 Tema Rettsvesen, Emneord

statEn embetsmann som skriver under og dermed stadfester visse rettslige forhold. Notarius publicus utfører vigsler og registreringer av partnarskap, og gir notarialstadfestelser, herunder stadfesting av underskrift og rett kopi.

Det er tingrettene og byfutene som utfører notarialforretninger. Også lensmenn kan gjøre dette, med det er da i hovedsak begrenset til å stadfeste at en underskrift er rett og utstedelse av leveattester.

nettressurserNettressurser