Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Rettshjelp

Opprettet 20.09.11 Sist endret Lørdag, 02 Mars 2013 Tema Rettsvesen, Emneord

statFri rettshjelp betyr at staten helt eller delvis kan dekke utgiftene til advokathjelp. Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel. I noen saker kan en få fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue. I andre saker er det et vilkår at en er under visse inntektsgrenser.

nettressurserNettressurser

Aktuelle lover og forskrifter: