Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Yrkesskade

Opprettet 20.09.11 Sist endret Fredag, 08 Mars 2013 Tema Arbeidsliv, Emneord

statPersonskade, sykdom eller dødsfall som følge av arbeidsulykke. En sykdom kan også bli godkjent som yrkessykdom dersom den er en følge av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet og er en av de sykdommene som er nevnt i forskrift om yrkessykdommer.