Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Artikler merket med: Notarialforretning

Notarius Publicus

Opprettet 20.09.11 Sist endret 02.03.13 Tema Rettsvesen, Emneord

statEn embetsmann som skriver under og dermed stadfester visse rettslige forhold. Notarius publicus utfører vigsler og registreringer av partnarskap, og gir notarialstadfestelser, herunder stadfesting av underskrift og rett kopi.