Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Skatter og avgifter

skatter

Under temaet SKATTER OG AVGIFTER finner du beskrivelser av oppgaver som kommunen utfører og tjenester vi tilbyr til våre innbyggere.

Spørsmål du vil finne svar på er for eksempel:

       • Hvem kan søke om å motta en tjeneste?
       • Hvordan og hva må du søke om tillatelse til?
       • Hvordan kan du klage på en avgjørelse?

Vi håper sidene kan gjøre det enklere for deg å finne frem i tilbudene som ytes av vår kommune.